English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 43312/67235
Visitors : 2185136      Online Users : 16
RC Version 5.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU/NCHU Library IR team.
Browse

Collection

劉宏仁 [54/57]
吳金冽 [0/3]
曾夢蛟 [66/68]
曾義雄 [24/24]
朱彥煒 [1/1]
林伯耀 [12/12]
楊文明 [20/20]
楊明德 [42/42]
楊秋英 [26/29]
王博仁 [7/7]
翁淑芬 [46/49]
許文輝 [75/88]
賴建成 [45/48]
陳健尉 [121/157]
陳建華 [60/69]
陳良築 [53/58]

Siblings

依資料類型分類 [572/936]

Top Upload

Loading...

Top Download

Loading...

RSS Feed RSS Feed

Introduction: +


Jump to: [Chinese Items]   [0-9]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
or enter the first few letters:   

Showing items 1-3 of 3. (1 Page(s) Totally)
1 
View [10|25|50] records per page

日期標題作者
2008 (Cancer Cell, 13:048-057)MicroRNA Signature Predicts Survival and Relapse in Lung Cancer Yu SL; Chen HY; Chang GC; Chen CY; Chen HW; Singh S; Cheng CL; Yu CJ; Lee YC; Chen HS; Su TJ; Chiang CC; Li HN; Hong QS; Su HY; Chen CC; Chen WJ; Liu CC; Chan WK; Chen WJ; Li KC; Chen JJW; Yang PC
2007-11 以0.13微米互補式金氧半導體實現17-GHz差動控制之非可變電容形態的電感電容式壓控震盪器 楊清淵; 張智翔
2010-03 低電壓0.13微米互補式金氧半導體電壓控制振盪器與倍頻器 楊清淵; 張智翔

Showing items 1-3 of 3. (1 Page(s) Totally)
1 
View [10|25|50] records per page

 


學術資源

著作權聲明

本網站為收錄中興大學學術著作及學術產出,已積極向著作權人取得全文授權,並盡力防止侵害著作權人之權益。如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員,將盡速為您處理。

本網站之數位內容為國立中興大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用。

聯絡網站維護人員:wyhuang@nchu.edu.tw,04-22840290 # 412。

DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU/NCHU Library IR team Copyright ©   - Feedback